JPKDT Zahtevi

Aplikacija za Brzo Podnošenje Zahteva Građana

Aplikacija JPKD Toplica omogućava građanima jednostavno podnošenje žalbi, reklamacija, zahteva i molbi. Pruža korisnicima mogućnost direktnog kontakta sa javnim preduzećem, olakšavajući proces komunikacije i rešavanja problema. Prijavite se i koristite aplikaciju kako biste efikasno ostvarili svoje zahteve.